Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /modules/class.blog.php on line 157
Zakaz noclegu w kabinie! | Blog | Kużnia transportu :: Aureus VIA

Zakaz noclegu w kabinie!

Start    Blog    Zakaz noclegu w kabinie!

Zakaz noclegu w kabinie!

05 października

Dodano przez: Dorota Szmurło Kategorie:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/via/blog.tp.php on line 53

Zakaz noclegu w kabinie. Sprawdź w którym kraju grozi mandat za 45 godzinny odpoczynek w ciężarówce.

 

Austria

Stanowisko ministerstwa austriackiego: spędzanie regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe jest niedozwolone.

Brak jednoznacznego wymiaru kary.

 

Belgia

Mandat w wysokości 1800 Euro.

 

Dania

Zakaz postoju dłuższego niż 25 godzin na parkingach usytuowanych przy duńskich autostradach. Mandat za postój powyżej 25 godzin – 510 DKK (od 2019 r. - 2tys. DKK);                                                                                     Mandat za parkowanie w miejscu nieoznaczonym (np. na drogach dojazdowych) – 1 tys. DKK (od 2019r. – 3 tys. DKK)

 

Francja

Sankcje dla pracodawcy to nawet rok pozbawienia wolności i do 30 tys. Euro grzywny/

 

Hiszpania

Planowana data wejścia w życie zakazu to 01.01.2019r.

 

Holandia

Mandat w wysokości 1500 Euro dla przedsiębiorcy.

 

Niemcy

Mandat dla kierowcy – 500 Euro

Mandat dla przedsiębiorcy – 1500 Euro

 

 

 

Wielka Brytania

Mandat dla kierowcy za odbywanie odpoczynku w miejscu do tego nieprzystosowanym (brak toalet, łazienek, punktów gastronomicznych) – 300 Funtów.

 

Włochy

Mandat od 425 do 1701 Euro oraz nakaz natychmiastowego odbycia 45 godzinnego odpoczynku poza kabiną.

 

Art. 8 pkt. 8 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006

Jeżeli kierowca dokona takiego wyboru, dzienne okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza bazą można wykorzystywać w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.

 

Art. 19 pkt. 2 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006

Państwo Członkowskie upoważni właściwe organy do nakładania kar na przedsiębiorstwo i/lub kierowcę za naruszenie niniejszego rozporządzenia ujawnione na jego terytorium, które nie zostało jeszcze ukarane, nawet gdy naruszenie takie miało miejsce na terytorium innego Państwa Członkowskiego lub państwa trzeciego.

 

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 20 grudnia 2017 roku

Kierowcy nie mogą odbierać odpoczynków tygodniowych regularnych (45h) w kabinie pojazdu. Wprowadzenie kary za odbieranie odpoczynków tygodniowych regularnych w pojeździe są zgodne z przepisami rozporządzenia 561/2006/WE i mogą być egzekwowane przez służby kontrolne.

 

 

 

Masz zielone światło!

Zarekomendowali nas:


1 20+ Liczba kierowców: 2  • Powiedz nam czego potrzebujesz!
  • Napisz jak mamy się do Ciebie zwracać
  • Wpisz właściwy numer telefonu lub adres e-mail
  • Wpisz swoją wiadomość!  • Masz już pomysł?
  • Napisz jak mamy się do Ciebie zwracać
  • Wpisz adres e-mail do kontaktu
  • Wpisz numer telefonu, jeśli chcesz otrzymać niezobowiązujący telefon
  • Napisz nam skąd jesteś
  • Wpisz swoją wiadomość!